نقطه ,زندگی
در ساختمان سازی می گویند مصالح، نقطه شکستی مشخص به نام نقطه بی بازگشت دارند و آن نقطه ای است که فشار و تنش بیشتر باعث شکستن جسم می شود و از آن به بعد دیگر برگشتن به حالت قبل امکان پذیر نیست. چیزی شبیه نقطه ای که بلوک سیمانی خرد می شود و دیگر طاقت نگهداری وزن ساختمان را ندارد. در زندگی واقعی نیز نقاط بی بازگشت وجود دارند.

زندگی جدید منبع اصلی مطلب : زندگی جدید | آموزش آغاز یک زندگی موفق منبع اصلی مطلب : زندگی جدید | آموزش آغاز یک زندگی موفق
برچسب ها : نقطه ,زندگی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : احمد حلت: نقطه های برگشت ناپذیر زندگی ات را خودت انتخاب کن